Fakta & Angka

 

Bil

Maklumat Korporat

Jumlah

1

Bilangan Penyelidik Bersekutu

25

2

Bilangan Felo Penyelidik

 

3

Bilangan Pasca Doktoral

 

 

Bil

Penyelidikan

Jumlah

1

Jumlah keseluruhan pembiayaan

 

2

Bilangan projek penyelidikan

21 

3

Pecahan projek penyelidikan

FRGS =

Geran Putra =  

4

Bilangan penerbitan CIJ

 

5

Jumlah impak faktor

 

 

Bil

Akademik

Jumlah

1

Bidang Pengajian

 4

2

Bilangan Pelajar Master

  13 

3

Bilangan Pelajar PhD

 26

4

Bilangan Pelajar Master bergraduat

 1

5

Bilangan Pelajar PhD bergraduat

 10